1. ANULAREA COMENZII

În cazul în care doriți anularea unei comenzi, trebuie să notificați imediat furnizorul, de preferință prin telefon, transmițând numărul comenzii.

Dacă anularea este acceptată, nu se aplica nicio taxa suplimentară de anulare. Dacă Furnizorul refuză anularea comenzii din cauza faptului că livrarea a fost complet pregătită și/sau comanda este în proces de livrare către locația dumneavoastră, comanda nu poate fi anulata. Comenzile deja expediate nu vor fi rambursate.

În cazul în care anularea a fost solicitată la timp și Furnizorul a acceptat anularea comenzii, vă vom returna sau re-credita debitul dumneavoastră cu suma totală în termen de până la 7-15 zile lucrătoare, incluzând și taxa de livrare inițială, achitată pentru livrarea Produselor, dacă este cazul.

Furnizorul poate anula o comandă dacă produsul nu este disponibil pentru orice motiv imputabil Furnizorului. În acest caz, vă vom transmite o notificare, dacă este cazul, și vă vom returna orice plată efectuată.

Comanda efectuată de către Utilizator, poate fi anulată, fără nicio notificare prealabilă și fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:

a) Neacceptarea de către banca emitentă a cardului Utilizatorului, a tranzacției, în cazul plății online;

b) Invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de societatea noastră, în cazul plății online;

c) Datele furnizate de către Utilizator, pe Platformă sunt incomplete și/sau incorecte.

2. FORȚĂ MAJORĂ

  • Niciuna dintre părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.
  • Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a contractului fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.
  • LEGEA APLICABILĂ – JURISDICȚIA

Prezentul Contract este supus legii romane. Eventualele litigii apărute între S.C. ATECH PRO S.R.L. și Clienți / Cumpărători se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente din orașul Cluj-Napoca.